Lite att tänka på för ett bra resultat

 • Vi färgmatchar mot Pantoneskalan, PMS samt NCS  eller inskickade färgprover. Vi återger alltid färgerna så nära som möjligt, men en del färger är svåra eller omöjliga att återge korrekt beroende på material, färgtyp och produktionsmetod.
 • Undvik mönster/designs med räta linjer tvärs tygbredden. Tyg är ett ”levande material” och kommer så gott som alltid dra sig/sträcka sig. Framförallt tvärs över vilket leder till att en linje som trycktes rakt kan komma att bli krokig efter fixering eller tvätt. Skevheter på upp till 3-4% förekommer över tygbredden.
 • Våra tygkvaliteter har olika bredd, tänk på att anpassa mönster / produkt till den valda tygbredden.
 • Vitt? Vi kan inte trycka färgen vit pga de vattenbaserade färger vi använder. Tygets grundfärg avgör hur vitt det upplevs.
 • Om du vill ha sömsmån runt ditt tryck skall dessa finnas med i filen.

Blir resultatet perfekt?

 • I den bästa av världar vore det så, men då tyg är ett ’levande’ material… Här är några egenskaper som kan göra att resultatet kanske inte uppfattas som perfekt.
 • Vita prickar. Vid tryck på vävar av naturfiber kan det förekomma vita prickar då det alltid finns lösa fibrer/noppor på tygerna som kan lossna vid efterbehandling och tvätt. Detta är inget som kan påverkas och är inte anledning till reklamation.
 • Vävfel / tryckdefekter. Det förekommer ofta småfel på textila vävar som enstaka färgade fibrer och andra vävfel. Stundtals kan det även förekomma defekter i trycket. När vi uppmärksammar fel och bedömer att felen påverkar slutprodukten brukar dessa kompenseras genom att vi trycker lite extra eller genom prisavdrag. Ett visst mått av mindre defekter är dock ofrånkomligt på textil.

Blir resultatet från en gång till nästa identiskt?

 • Många saker spelar in för ett bra slutresultat. 
 • Vi strävar efter att hålla en jämn kvalitet på våra tyger. Dock är inte vävarna identiska, speciellt inte då det gäller naturmaterial.
 • Mellan olika tryckomgångar kan det förekomma mindre färgskillnader i trycket. Våra tryckfärger har olika reproducerbarhet. Färgerna kommer även skilja beroende på material, speciellt om originalet trycks med olika metoder.
 • Bredderna på tygerna varierar något ifrån sändning till sändning – det kan skilja upp till någon centimeter i tygets bredd.
 • Bottenton. Vitheten på våra vävar varierar något mellan olika sändningar. Eftersom vi använder tygets bottenton som ”vitt” kan det vita i ditt mönster skilja sig något från en väv till en annan.

Denna webbplatsen använder vi cookies för att du ska få en bättre upplevelse.