Vårt Miljöarbete

För att bidra till en bättre värld och en mindre miljöpåverkan har vi medveten valt bort alla lösningsmedelsbaserade färger och utför enbart digitaltryck med vattenbaserade textilfärger. Det finns mängder av olika tryckfärger ute på marknaden. Vi står bakom våra färger som alla har Oekotex 100+ – certifiering. Certifieringen betyder att färgerna klarar av de höga kraven, som finns inom ramen för de låga gränsvärdena för skadliga kemikalier. Alla våra färger är så naturvänliga och snälla att de är godkända att användas på barnkläder och barnlakan. 

Konkreta åtgärder

  • Vi använder endast vattenbaserade textilfärger.
  • Vi har låg energiförbrukning. Maskinerna drar lite ström och vi har genomgående lågenergilampor i vår lokal. Vi släcker ner och stänger av våra maskiner och datorer varje dag då vi går hem.
  • Vi minimerar materialspill. Vid digitalt textiltryck blir materialspillet ytterst litet då vi börjar trycka nära tygkanten och att maskinerna kan pausas under justeringar och tester.
  • Vi håller ner mängden restprodukter när det gäller färger, material såväl som emballage.
  • Vi återanvänder produkter så långt som möjligt. Vi återanvänder bland annat olika typer av emballage såsom wellpapp, kartonger, plast och papptuber. Överblivna tygbitar ger vi till en förskola eller använder som torktrasor.
  • Vi källsorterar och lämnar restmaterial till återvinning. Tex mjuk- och hårdplast, kontorspapper, tryckpapper, wellpapp, kompost, metaller och brännbart.
  • Vi köper återbrukspapper.

För en grönare framtid

Tobex strävar alltid efter ett bättre miljötänk. Därför har våra maskiner en låg energiförbrukning och drar väldigt lite ström. I våra lokaler används enbart lågenergilampor och innan vi går hem för dagen och beger oss för en AW, stänger vi ner våra datorer och maskiner. Vi försöker att alltid minimera allt materialspill under produktionen. Men med digitalt textiltryck har vi turen att det inte förekommer mycket av materialspill, eftersom våra maskiner börjar trycka väldigt nära kanten på tyget. 

Denna webbplatsen använder vi cookies för att du ska få en bättre upplevelse.